Share

Tenis klub Strakonice, spolek zrealizoval v průběhu druhé poloviny roku 2016 projekt „Příspěvek na činnost mládežnického tenisu ve Strakonicích“.

 

Projekt byl pod reg. č. 448-01-029 spolufinancován ve výši 30.000 Kč pomocí dotace z programu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje“.

 

V rámci projektu došlo k vybavení tělocvičny tréninkovými a posilovacími pomůckami pro mládež a k příspěvku na úhradu elektrické energie.

 

Tímto děkujeme Jihočeskému kraji a Českému olympijskému výboru za poskytnutou podporu!

 


 REALIZOVÁNO S NAŠÍ PODPOROULOGO JC