Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Share

Výroční schůze tenisového oddílu "Spartak" ČZ ze dne 11. března 1953

Schůze se konala za přítomnosti členů a členek, kteří jsou zapsáni v presenční knize na čísle listu 3, v 19,30 hod. v restauraci "Port Arthur".
Schůzi zahájila a řídila předsedkyně s. Šottová.
Br. Topinka M. podává zprávu o činnosti tenisového oddílu za rok 1952 (zpráva přiložena)
Hlavním bodem bylo projednávání a dávání návrhů k uskutečnění nových tenisových dvorců na Sídlišti. Br. Blažek slíbil , že při dostatečném počtu brigádních hodin budou hlavní práce t.j. štětování, naházení škváry a písku ukončeny v červnu t.r. a koncem června již bude možné dáti vše do provozu.

Hlavní zprávu měl dáti s Háza, který se nedostavil.

Pak byl zvolen následující výbor tenisového oddílu.

Předseda: br. Dr. Kerssenbrock Artur
Místopředseda: Rudolf Oberfalzer
jendatel: Josef Houžvička
referent sport. Br. Blažek
referent PPOV soutěžení Miroslav Topinka
referent masových akcí  Jiří Kubeš
Zdravotník: Vladimír Pauc
hospodář: Jaroslava Pešková
zástupci výboru: Šottová Božena a ing. Jiří Březina

Byl též určen den "služba", kdy se bude pravidelně chodit pomáhat na výstavbu tenisových dvorců na Sídlišti.

Schůze byla ukončena ve 21,00 hod.

Zapsala Pešková