Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Share

Výroční schůze tenisového oddílu Spartaku Strakonice dne 12. 2. 1954 v hotelu "Bílý Vlk" v 19 hod.

 

Schůze se konala za přítomnosti členů a členek, kteří jsou zapsáni v presenční knize na čísle listu 4.

1) Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu dr. Kerssenbrock, který podal také zprávu o činnosti za rok 1953

2) Činnost našeho oddílu se v uplynulém roce nevyvíjela tak, jak bylo původně předpokládáno a to proto, že nové tenisové dvorce nebyly ještě dohotoveny. Hráli jsme opět na hřišti Jiskry, která nám umožnila pravidelné tréningy i jednotlivé zápasy. Širší nábor členů nemohl býti ani v minulém roce proveden a to pro nedostatek hřišť. Průzkum však ukázal, že zájem o tenisový sport bude, po dohotovení nových dvorců, veliký.

Naši členové se zúčastnili úspěšně okresních přeborů jednotlivců a dále pak krajských přeborů jednotlivců v Písku. Sehráli jsme dvě přátelská utkání s PDA České Budějovice a to v kombinované sestavě s hráči Jiskry. Přední krajský hráč dr. Tichý z Tábora sehrál s našimu hráči exhibiční utkání. 

Přebory jednoty byly sehrány systemem každý s každým. Přeborníkem se stal dr. Kerssenbrock.

Naši členové Pešková Jaroslava a Kubeš Jiří se zúčastnili týdenní krajské školy cvičitelské v Písku, kterou s úspěchem dokončili.

3) Nové dvorce na Sídlišti jsou již zhruba hotové, takže lze s určitostí počítati, že koncem dubna bude možno na nich již hráti, nechť i v zimních měsících práce pokračuje.

4) Přikročeno k volbě nového výboru:

Předseda: Dr. Kerssenbrock, Strakonice II/13
Místopředseda: Ing. Jiří Březina
.... referent: Božena Šottová
Sportovní referent: Jaroslav Eliášek
Referent PPOV a výkonnostních tříd: Jaromír Topinka
Referent mas. akcí: Jaroslav Kasl
Referent zdravotní: Vladimír Pauc
Referent hospodářský a zapisovatel: Jaroslava Pešková

5) Plán činnosti na rok 1954 byl sestaven a předložen ke schválení. Usneseno, abychom se ucházeli o uspořádání krajského přeboru jednotlivců a žen.

6) Předseda projedná s Jiskrou možnost zimního tréningu na Křemelce a bude pak členstvo informovati.

7) Jelikož nebylo dalších vhodných návrhů, schůze skončena.

Zapsal Kerssenbrock