Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Share

Vážení členové Tenis klubu Strakonice, o.s.,

dovoluji si Vás tímto pozvat na volební valnou hromadu Tenis klubu Strakonice, občanského sdružení, která se bude konat v pondělí 27.02.2012 od 17:30 v klubovně TK Strakonice v Máchově ulici ve Strakonicích.

Vzhledem k tomu, že se jedná o  valnou hromadu volební, prosím všechny, kteří mají zájem kandidovat do vedení na další volební období, aby tuto skutečnost nahlásili kterémukoli členovi současného vedení. Kandidáty bude nicméně možné doplňovat ještě přímo na valné hromadě.

V čele sdružení stojí pětičlenná rada, která ze svého středu následně volí statutární orgán - předsedu. Rada má dle stanov 5 – 11 členů. Dosud bylo voleno vždy pět členů a shodný počet předpokládáme i při této volbě. Právo volit mají všichni členové sdružení (tj. ti, kteří zaplatili členský příspěvek pro rok 2011) starší 18ti let.

Předpokládaný program:

 • Zahájení valné hromady
 • Zpráva o sportovní činnosti 2010, 2011
 • Zpráva o hospodaření klubu v roce 2010, 2011
 • Schválení účetních závěrek za roky 2010, 2011
 • Plán hospodaření klubu na rok 2012
 • Informace o úpravě zázemí
 • Volba nového vedení pro období 2012 - 2017
 • Párky
 • Diskuse
 • Seznámení s výsledkem voleb
 • Volba nového předsedy sdružení