TK Strakonice, spolek

Oficiální stránky tenisového klubu ve Strakonicích

Přihlášení

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Share

Výroční schůze tenisového oddílu Spartak Strakonice dne 5. IV. 57.

Schůze se konala za přítomnosti členů, kteří jsou zapsáni v presenční listině - č. listu 6 - v klubovně ZK ROH ČZM.

Přítomné uvítal Dr. Kerssenbrock a zahájil schůzi prvním bodem programu:

1.) Zpráva za rok 1956

Okresní přebor jednotlivců: 1. M. Bouček, 2. Dr. A. Kerssenbrock, 3. a 4. J. Eliášek a Hobl

Krajský přebor jednotlivců: účast Bouček, Kerssenbrock a Eliášek

Krajský žebříček: 30. - 40. Bouček, Eliášek, Kerssenbrock

Dále informoval přítomné Dr. Kerssenbrock o všech utkáních a přeborech, uskutečněných v r. 1956. Podrobnosti o dosažených výsledcích jsou ve "Zprávě o činnosti oddílu tenisu Spartak Strakonice" ze dne 5. 4. 57.

2) Plán práce na rok 1957

Dr. Kerssenbrock předložil a přečetl termínovou listinu 1957 ze 4. 4. 57. Nejbližší termín: 4. -5. V. 57 pro okresní přebory jednotlivců.

Tennisový oddíl Spartak Strakonice se zúčastní jako mužstvo přeboru družstev.

3) Oddílové příspěvky

Dr. Kerssenbrock předložil návrh o nové úpravě příspěvků:

75,- Kčs pro výdělečně činné členy
30,- Kčs pro studující

na sezonu r. 1957. Tyto příspěvky obsahují již normální členské příspěvky. Zvýšené příspěvky budou sloužit k úhradě nákupu míčků a výplety custoda. Custod bude udržovat tennisové dvorce po dobu pěti měsíců (od května do září). Návrh byl všemi přítomnými odhlasován.

4) Volby nového výboru:

Jednohlasně byl zvolen nový výbor v tomto složení:
předseda: br. Dr. Kerssenbrock
jednatel: br. J. Eliášek
sportovní ref.: br. M. Bouček
hospodář: sestra Kavánková
vedoucí dorostu a žactva: br. Barnáš

5) Různé

Br. Bouček vypracuje návrh hracího řádu, který bude řešit jednak střídání dvorců pro mužstvo, dorost a žactvo, dále práva a povinnosti všech členů, příp. možnost hry "hostů".

"Klubovna" bude natřena a na náspu budou postaveny lavičky pro přihlížející.

Dr. Kerssenbrock vyzval přítomné k pracím, které budou v nejbližších dnech zahájeny na dvorcích.

V závěru poděkoval za účast Dr. Kerssenbrock a zakončil výroční schůzi tennisového oddílu Spartaku Strakonice.

Strakonice, dne 5. IV. 57

Zapsal: Eliášek

Partneři

 

drevointer

 

unielektro

 

Agra1

 

salvete

 

svec stavby

 

Elektroinvest1

 

Elektrostav

 

Lodni servis1

 

ceske houby

 

Mastrnetoptic

 

marek snobr

 

sta

 

omacz